การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conferenceโดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

                 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะในรูปแบบ “I Clean Model” สู่ศูนย์การจัดการขยะตำบล ของโรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๒) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) การดำเนินงานระบบกำจัดของเสียรวม และการจัดเก็บค่าบริการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔) การดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน และการจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๕) การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ในสถานการณ์ผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๖) (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการขนาดเล็ก ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗) ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๘) แผนบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort