การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๒

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมทั้งผู้แทนจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวนประมาณ ๑๕ คน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นประธานการประชุม ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นรองประธานการประชุม และสำนักเลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยองค์กรร่วมดำเนินงานกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) โดยมี ACB เป็นฝ่ายเลขานุการ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานของ ACB โดยวาระที่สำคัญมีดังนี้ ๑.) การเสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของประเทศไทย เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ ๒.) การขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) Project ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.) การขยายเวลาการทบทวนโครงสร้างองค์กรของ ACB โดยประเทศไทยเห็นชอบร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ ACB ใช้ความตกลงก่อตั้ง ACB ฉบับเดิม เนื่องจากความตกลงดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและ ACB สามารถขยายการดำเนินงานภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ ๔.) การยกร่าง ASEAN Joint Statement ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมย์ของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort