การปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ปี ๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย รวมถึงบรรยายบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คชก. ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้าน EIA ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายถึงแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้อนรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่อย่างเป็นทางการ และให้ข้อมูลภาพรวมของบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คชก.หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content