การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

?‍??‍?ผู้ที่สามารถจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติงานประจำ

โดยการจัดทำรายงานการประเมินจะต้องจัดทำโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานพิจารณา

✅โดยมีขั้นตอนดังนี้ ✅

1.การจัดทำคำขอ – ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามคู่มือการออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานฯ

2.การตรวจสอบ ความถูกต้องและ ครบถ้วน – เจ้าหน้าที่ สผ. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน

3. การพิจารณา – โดยคณะทำงานการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเมินความรู้ ความสามารถ ใช้ระยะเวลา7วันในการพิจารณา

4. การแจ้งผล – สผ. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ว่าผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิณ

5. การชำระค่าธรรมเนียม – ผู้ขอรับใบอนุญาตรับรองการอยู่ประจำในนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต

6. การออกใบอนุญาต – เลขาธิการออกใบอนุญาต

รวมระยะเวลาในการพิจารณาและแจ้งผล 52 วัน และรวมระยะเวลาในการออกใบอนุญาต 74 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับคำขอ ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาที่ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร

#ขั้นตอนการขอรับ#ขอต่อใบอนุญาต#EIA#ONEP✅

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content