เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านวิชาการและอำนวยการ (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานอุตสาหกรรม

recruit-20200226-eia