กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป

recruit-202305120927

Skip to content