กฟผ. – ทส. – GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดงานครบรอบ ๒ ปี กองทุน RAC NAMA ในหัวข้อ “Green Cooling Revolution: RAC NAMA fund and the Future of Thai Industry” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” โดยให้ความสำคัญต่อนโยบายการลดใช้สารทำความเย็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (National Determined Comtribution: NDC) สำหรับการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ.  กล่าวรายงาน นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวต้อนรับ และนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณีประจำประเทศไทย  นางมาร์กาเร็ต ทังก์  อุปทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวแสดงความยินดี ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Green Road to Sustainable Energy”  โดย นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการ เสวนาในหัวข้อ “Green Cooling Talk – Global Trend and Thai Perspective”รวมทั้งมีการจัดบูธแสดงเทคโนโลยีจากผู้ผลิตและช่วงสร้างเครือข่าย ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม