กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงทุจริต”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)  จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงทุจริต” เมื่อวันพุธ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สผ. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สผ. เพรชจรัสแสง และบุคคลต้นแบบ” ซึ่งมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรมกล่าวรายงาน ต่อจากนั้น มีการบรรยาย เรื่อง “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดย นางสาวอนงนาต ชีวานันทกุล ผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๓ สำนักงาน ป.ป.ท. และมีการบรรยาย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงการทุจริต”โดย ว่าที่ร้อยโท เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐกองป้องกันทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร สผ. มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนำแนวคิดและข้อเสนอแนะไปปรับใช้และถ่ายทอดภายในหน่วยงานเพิ่มระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ สผ. และเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนทั้งสิ้นกว่า ๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort