เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

recruit-20200325-0936