เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน (วุมฒิปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง) เพื่อปฏิบัติงาน โครงการเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก

recruit-20200501-1458