การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

การประชุมติดตามคการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

สผ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคามิเลีย บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อบูรณาการสินค้าและบริการ…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแคม แบงคอก เจ้าประยาปาร์ค กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ ทสม.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ

พิธีสักการะ องค์ท้าวมหาพรหมพนมกร

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหาร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง

สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ ๑๘ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี

ทส. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๑๘ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู และพระภูมิเจ้าที่