8 กุมภาพันธ์ 2563 เตาขยะสายไหมทำแบบหนองแขม ผู้ชนะประมูลลงทุนทั้งหมด

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1766700

นายชาตรี วัฒนเขจร ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ว่า กทม.ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการกำจัดมูลฝอยด้วยระบบเตาเผา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม งบประมาณ 4.5 ล้านบาท

โดยศึกษาเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอยที่เหมาะสมของมูลฝอยจากศูนย์ฯ สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและออกแบบ ออกแบบเบื้องต้น ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์และการเงินของโรงเตาเผามูลฝอย อัตราค่ากำจัด และวิธีกำจัดที่เหมาะสม จัดทำเอกสารประกอบการเปิดประมูลโครงการ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ จะสรุปผลการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จากนั้น กทม. จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษา หากได้รับความเห็นชอบแล้ว กทม. จะเสนอขอจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 การดำเนินโครงการฯลักษณะคล้ายกับโครงการเตาเผามูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและที่อ่อนนุช คือเอกชนผู้ชนะการประมูลจะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างทั้งหมด และเมื่อครบเวลาตามที่ระบุในสัญญา ทรัพย์สินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. ขณะที่งบประมาณที่ กทม.เตรียมขอจัดสรรมาดำเนินโครงการฯ นั้น จะใช้เป็นค่าจ้างเอกชนกำจัดมูลฝอยภายในระยะเวลาตามที่ระบุในสัญญา คาดว่าจะใช้งบประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท.

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort