8 กรกฎาคม 2563 กทม. ลุยอุโมงค์ลอดถนนมหาราช – หน้าพระลาน

ที่มา:

กทม. เริ่มย้ายต้นไม้ ขุดค้นทางโบราณคดีเดินหน้าอุโมงค์ทางเดินลอดมหาราช – หน้าพระลาน วงเงิน ๑,๑๒๕ล้านบาทปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่รัตนโกสินทร์ เนาวรัตน์พัฒนาการคว้างานก่อสร้าง ตอกเข็ม ก.ค. นี้ เสร็จปลายปี ๒๕๖๔ ภายในเดือน ก.ค. นี้จะเริ่มการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช และถนนหน้าพระลาน จำนวน ๒ โครงการค่าก่อสร้างรวม ๑,๑๒๕ ล้านบาท จะแล้วเสร็จปลายปี ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้ว คือ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการอยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา และอยู่ระหว่างจ้างบริษัทที่ปรึกษาขุดค้นทางโบราณคดีเริ่มงานวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๒๔ พ.ย. ๖๓ ตามที่กรมศิลปากรกำหนด เนื่องจากโครงการก่อสร้างอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ “เริ่มล้อมย้ายต้นไม้เพื่อขุดค้นทางโบราณคดี เช่น ต้นลีลาวดี ส่วนต้นไม้ใหญ่บริเวณเกาะกลางยังล้อมรอให้ต้นไม้ปรับตัวก่อนเพื่อย้ายต่อไป”รายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย

. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจำนวน ๒ จุด วงเงิน ๙๔๕ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๔๐ วัน ได้แก่ อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดที่ ๑ ระยะทาง ๙๖ ม. พื้นที่รวม ๖,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย ๒๑ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๕๕ ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ และอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ ๒ ระยะทาง ๓๗ ม. พื้นที่รวม ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน ๑๘๐ ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน ระยะทาง ๙๐ ม. พื้นที่รวม ๑,๑๔๖ ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย ๑๕ ห้อง ห้องน้ำหญิง ๒๐ ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ต้องการจัดระเบียบการสัญจรในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort