7 มิถุนายน 2563 สนง. สิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยขยะตกค้าง และช่วงโควิด-19

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200607123346197

เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ติดตามประเมินผลการจัดการมูลฝอยขยะตกค้าง ประจำปี 2563 สำรวจและประเมินความเสี่ยงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เทศบาลตำบลนาแก้ว และเทศบาลตำบลเสริมงาม รวมจำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2564) ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ปี พ.ศ. 2558 ภายในปี 2562 และขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 รวมทั้งการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยสำหรับเหตุการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขณะเดียวกัน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้ดำเนินการคัดแยกขยะของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลปริมาณขยะของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งสามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดการขยะภายในสำนักงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort