3 เมษายน 2563 กรมทรัพยากรน้ำ เร่งแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.จันทบุรี ด้วยการฟื้นฟูแหล่งน้ำและทำแก้มลิงไว้รองรับน้ำฝนใช้หน้าแล้งและรับน้ำหลากฤดูฝน

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200403103357896

นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวถึงการติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ และอ. นายายอาม จ. จันทบุรีว่า ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ดำเนินการเสร็จแล้ว สามารถช่วยเหลือประชาชนชนด้านเกษตรไม้ผล และแผนงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อทำแก้มลิงชะลอน้ำหลากช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำช่วงหน้าแล้ง และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยการวางท่อส่งน้ำดิบจากคลองวังโตนดไปยังบ้านเขาลูกช้าง ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็น และเข้าช่วยเหลือประชาชน หากแหล่งน้ำตามแผนที่ร่วมกันวางไว้ได้รับการพัฒนา พบประชาชนในพื้นที่ ต. ทุ่งเบญจาจะได้รับประโยชน์ 13 หมู่บ้าน จำนวน 2,393 ครัวเรือน รวมประชากร 7,595 คน ในส่วนการบรรเทาภัยแล้งระยะเร่งด่วน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 9 บ้านหนองระหาน ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด6,000 ลิตร มีประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ 2 หมู่บ้าน จำนวน 252 ครัวเรือน รวมประชากร 671 คน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างทั่วถึงครอบคลุม ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง 

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort