betgaranti giriş kolaybet giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort ตุลาคม 2019 – สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คลังเก็บรายเดือน

ตุลาคม 2019

การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on…

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมสัมมนาวิชาการ ASEAN – China Symposium on Ecologically Friendly Urban Development 2019

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทยในคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (National Focal Point of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม

เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….…

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่.....) พ.ศ. .... (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว