1 กรกฎาคม 2563 ระงับขุดลอกแก้มลิง อ. น้ำพอง หลังพบโลหะหนักปนเปื้อน

ที่มา:

https://www.mcot.net/viewtna/5efbf9dce3f8e40af946104b

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ กล่าวว่า จากการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อร้องเรียนว่า ดินตะกอนที่ขุดลอกจากบึงห้วยโจด อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น อาจมีสารโลหะหนักปนเปื้อนนั้น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้สรุปแนวทางดำเนินการ เมื่อผลตรวจสอบตะกอนดินพบโลหะหนัก ๔ ชนิด ปนเปื้อนเกินเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ โครเมียม ปรอท นิกเกิล และสังกะสี บริเวณที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด คือ กลางบึงห้วยโจด และจุดที่น้ำไหลออกจากบึงห้วยโจด หากจะมีการนำดินไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมจึงมีมติระงับการขุดลอกไปจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

สำหรับการขุดลอกแก้มลิงบึงห้วยโจดนั้น ทางเทศบาลตำบลกุดน้ำใสร้องขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายดำเนินการ โดยจัดทำประชาพิจารณ์ถึง ๓ ครั้ง พร้อมทำหนังสือแจ้งขอเข้าปฏิบัติงานไปยังเทศบาลตำบลกุดน้ำใส เพื่อทราบก่อนเข้าดำเนินการ ต่อมาภาคประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสารโลหะหนักที่อาจตกค้างในตะกอนดิน หากฝนตกลงมาอาจชะล้างเข้าสู่ที่นาของเกษตรกรได้ ทางสำนักงานชลประทานที่ ๖ จึงเสนอต่อจังหวัดให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบน้ำที่ไหลเข้าบึงห้วยโจด เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้น้ำและตะกอนดินปนเปื้อนโลหะหนักแก้ไขโดยด่วน 

มีรายงานว่าภาคประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวสงสัยว่าน้ำที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบึงห้วยโจดนั้น ไม่ได้บำบัดอย่างถูกวิธี จึงมีโลหะหนักปนเปื้อนเกินเกณฑ์ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบนิเวศ จากนั้นจึงจะยินยอมให้ขุดลอกแก้มลิง เพื่อใช้เก็บกักน้ำได้ต่อไป

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort