เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ

recruit-20200512-1121