เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา)

recruit-20191125new