เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 ดำเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.onep.go.th และให้ส่งความคิดเห็นมายัง E-mail :  landpolicy.committee@gmail.com มีดังนี้

  • ท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากท่านได้รับผลกระทบกันร่างพระราชบัญญัติใดบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไร 
  • ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำกัดสิทธิเสรีภาพรหือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านหรือไม่อย่างไร
  • ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

20191025-draft-law-resault

epoksi zemin kaplama free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort