สัมภาษณ์ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ป่าสาละ จำกัด เป็นผู้แทนในการสัมภาษณ์และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ความกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้การกำหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการความยั่งยืนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort