สผ. จัดอบรมหลักสูตร “สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ พ.ร.บ. เงินทดแทน”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดอบรมหลักสูตร
“สิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ พ.ร.บ. เงินทดแทน” โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. ซึ่งมีวิทยากรบรรยายจากสำนักงานประกันสังคม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม และ นางอรุณ ธาราวุฒิ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ บรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เงินทดแทน ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๑๕๐ คน ได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของตนเองที่จะได้รับ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort