สผ. จัดอบรมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่ การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) จัดอบรม เรื่อง การขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และหน่วยงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ทั้ง ๗๖ จังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานอนุรักษ์ปกป้อง คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่างๆร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ โรงแรม เอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา โดยมี นางสาวมัณฑนา ศิริวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงานและนำเสนอ “บทบาท ภารกิจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมตามแผนที่ ๑ – ๔” ต่อจากนั้น เป็นการบรรยาย “ทิศทางการดำเนินงานและบูรณาการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระหว่างหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด” โดย นาย พุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ ๓๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort