สผ. จัดประชุมสัมมนา “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3 กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 0๙.3๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การทบทวนโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 3 กรณีโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี” เพื่อทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดโครงการหรือกิจการใดต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนประกาศกระทรวงดังกล่าว โดยมี นางเสาวภา หิญชีรนันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์บรรยาย “การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา ๔๘ วรรคสี่ และความเป็นมาของโครงการด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตเคมี”ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย “การทบทวนโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม และด้านปิโตรเคมี” โดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และนางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตเคมี โดยมี นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประมาณ 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการแต่ละประเภทโครงการ หน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าทิ่ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort