สผ.จัดประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งผลการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การดำเนินงานภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และอนุสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้ภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและประชาชน ได้รับทราบ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการที่ยั่งยืน” ซึ่งมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้ ๑) คุณพร้อมหรือยังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดย ดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานอนุสัญญา และนายกิตติคุณ ศักดิ์สูง ผู้ประสานงานเยาวชนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ๒) ประเทศไทยกับการสู้ภัย Climate change โดย นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวชุติมา จงภักดี ผู้จัดการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จาก GIZ และ ๓) การจัดการที่ดินในประเทศไทยที่ผ่านมาและก้าวต่อไป โดย นางสาวภทรกช เหนือเกตุ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ ผู้อำนวยการส่วนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับช่วงบ่าย มีการเสวนา ซึ่งมีประเด็นนำเสนอ ดังนี้ ๑) รับรู้…บทบาทคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ ๒) ไขข้อข้องใจ: EIA โดย นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort izmir escort mersin escort bayan