สผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับ คชก.”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม และนางกานดา ปิยจันทร์ ผอ.กวผ. กล่าวรายงานและบรรยาย เรื่อง “ที่มา กรอบแนวทาง และขอบเขตในการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ คชก. ต่อจากนั้นเป็นการเสวนา เรื่อง “มุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ต่อการพิจารณาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก.ด้านสุขภาพ ดำเนินรายการโดย นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างแนวทางการพิจารณารายงานฯ ดำเนินรายการโดย นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับ คชก. ส่งผลให้ คชก. มีแนวทางการพิจารณารายงานฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี คชก.เจ้าของโครงการ บริษัทผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ หน่วยงานอนุญาต และเจ้าหน้าที่ สผ.  ประมาณ ๒๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort