สผ.จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ และ Mr.Renaud Meyer, Resident Representive United Nations Development Programe (UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ

     สำหรับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุฯ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อสงวน รักษา และฟื้นฟูพื้นที่พรุ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอน และเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญในระดับโลก รวมทั้ง เป็นแหล่งให้บริการทางนิเวศเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ดำเนินการในพรุควนเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการมีการติดตั้งระบบตรวจวัดปริมาณคาร์บอนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การดำเนินงานทางอุทกวิทยาเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุและป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าพรุด้วยพันธุ์พืชท้องถิ่น และการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการป่าชุมชน เป็นต้น

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา เรื่อง “ป่าพรุ มรดกอันล้ำค่าจากธรรมชาติ” และ “ฟื้นฟูป่าพรุ บูรณาการสานต่อ” รวมทั้งการมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ รางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ และคลิปวิดิโอ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไป ประมาณ ๑๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort