สผ. จัดการฝึกอบรมแนวทาง การบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามทิศทางการพัฒนาและบริบทของพื้นที่เป็นสำคัญ รวมถึง เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงานจังหวัด สำนักงานทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สิ่งแวดล้อมภาค องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน  และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis