วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก” ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่ สังคมกําลังให้ความสนใจ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถือเป็นความสําคัญสูงสุดขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก ด้วยเหตุนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริม “วัฒนธรรมแห่ง การป้องกัน” ในการที่จะสร้างความสามารถในการฟื้นฟูชาติและชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติให้บรรลุผลในระหว่างปี 2548- 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อลดผลกระทบของภัยธรรมชาติที่จะมีต่อชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจและสังคมของชาติ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสําเร็จต่อไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort