วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี วันสืบ นาคะเสถียร

ความเป็นมา

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี แลกชีวิตของ ตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความ เป็นไปของสถานการณ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเมืองไทย คุณสืบได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงจังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของ กรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักอนุรักษ์นี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้กําหนดขอบข่ายและ ทิศทางการทํางานไว้ 5 ประการ คือ

1. การสนับสนุนการจัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร ตลอดจนผืนป่า อนุรักษ์ทั่วประเทศ

2. การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเสริมสร้างขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า

3. งานรณรงค์ป้องกันรักษาผืนป่าอนุรักษ์และทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การรณรงค์ แนวความคิด “ไม่มีป่า ไม่มีน้ำ”

4. งานประชาสัมพันธ์และปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายแนวร่วม และเผยแพร่งานอนุรักษ์ส่วนกว้างงานส่งเสริมและสนับสนุนการ ศึกษาวิจัย สัตว์ป่า โดยจัดตั้งกองทุนสัตว์ป่าขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อรําลึกถึงนักอนุรักษ์ที่มีความเสียสละ ที่กระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสําคัญกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยรามคําแหง

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort