วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี วันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

ความเป็นมา

วันตั้งถิ่นฐานโลก เริ่มขึ้นในปี 1989 วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นการปฏิบัติกันทั่วโลกภายใต้ การแก้ปัญหาตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985 จึงได้ตั้งให้วันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม เป็นวันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นโอกาสอันดีในการที่จะนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป วันตั้งถิ่นฐานโลก เป็นวันที่องค์กรนานาชาติให้โอกาสแก่สังคมหรือประเทศ จากความสําเร็จในการริเริ่มการก่อตั้ง องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และยากที่จะจัดเตรียมที่อยู่อาศัยและการ บริการขั้นพื้นฐาน รางวัลเกียรติยศของการตั้งถิ่นฐานโลกเป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคล หน่วยงานและโครงการ ที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนากระบวนการในเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ หัวเรื่องของการ ตั้งถิ่นฐานโลก ปี 1988 คือ “เมืองที่ปลอดภัย การเสนอให้ชาวเมืองทั่วโลกเกิดการคิดแก้ไขปัญหา หรือเอาชนะปัญหา และสร้างสรรค์เมืองให้ปลอดภัยทุกปี รางวัลนี้เป็นรางวัลคุณภาพรางวัลหนึ่ง ที่จัดทําขึ้นแจกทั่วโลก

วัตถุประสงค์

เพื่อนึกถึงผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัย และการขาดแคลนที่พัก รวมถึงการปรับตัวของมนุษย์ต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort