พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างหน่วยงานสังกัด ทส. ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนสำคัญระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการให้ความสำคัญกับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงฯ ลงสู่ส่วนราชการและหน่วยงาน จนถึงบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคาร ทส. ทั้งนี้ ในพิธีดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทส.

                ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการดังกล่าว และรับมอบนโยบาย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทั้งนี้ สผ. ได้รับโล่รางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ทส. ที่มีผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับคุณภาพ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis