ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand ภายใต้ “Pre – Pilot Explorations on possible point cooperation under Article 6 (Paris Agreement)” เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิพานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่รองประธาน และดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมควบคุมมลพิษ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท South Pole รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort