ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ครั้งที่ ๑/๑๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารรัฐสภา โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม พร้อมด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารเพิ่มเติมการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และเห็นชอบร่างเอกสารดังกล่าว โดยมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการปรับแก้ไขเอกสารดังกล่าวตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort