ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ
รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบถึงรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. รวมถึงการย้ายเข้าทำงาน ณ ที่ทำการชั่วคราว อาคารทิปโก้ ๒ การบริหารจัดการที่จอดรถสำหรับเจ้าหน้าที่ สผ. และความก้าวหน้าการประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายนอก สผ. เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบอาคาร สผ. และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง มาตรการลดและป้องกันผลกระทบจากการรื้อถอนและก่อสร้างอาคาร สผ. และการดำเนินงานโครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนรื้อถอนอาคาร ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort