ทส. ประชุมผู้บริหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาล และ ทส. ในรอบ ๑ ปี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ทส.) โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร รวมทั้งผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน​​ของรัฐบาลและงานสำคัญเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ​ รมว.ทส. ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา อาทิ​ การดำเนินงานโครงการในพระราชดำริต่าง​ ๆ การเร่งรัดการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนให้เกิดผลตามเป้าหมายโดยเร็ว​ การดำเนินงานในการลดใช้พลาสติก​ การถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ​ ปี​ ๒๕๖๓​ (After Action Review : AAR) การเปรียบเทียบพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ​ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเตรียมการรับมือวิกฤติน้ำท่วม​ การช่วยเหลือประชาชนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ ๒๐๑๙ (COVID​ -​19)​ ของ​ ทส.​ การเปิดบริการให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยว​ในสถานที่ต่างๆ​ ของ​ ทส.​ และการเบิกจ่ายงบประมาณ​รายจ่ายประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น​ ในการนี้​ รมว.ทส. กล่าวขอบคุณผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส.​ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้การทำงานของ ทส. เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort