กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ “พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ” (Wetlands and Biodiversity)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกองพลาธิการทหารบก และจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้กำหนดหัวข้อ “Wetlands and Biodiversity” หรือ “พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายรัฐบาลกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ” ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ พันเอก วิบูลย์ วิชระพล รองเสนาธิการ กรมพลาธิการทหารบก นำเสนอการดำเนินงานของสถานตากอากาศบางปู จากนั้นเป็นการเสวนา ซึ่งมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ในประเด็น “อนาคตของบางปูกับการผลักดันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญระดับโลก”ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมกันเก็บขยะในป่าชายเลน และเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort