การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกับ Mr. Heinrich Gudenus ผู้อำนวยการโครงการ Risk-based National Adaptation Planning (Risk-NAP) และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ Thai-German Climate Programme – Policy (TGCP-Policy) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เข้าร่วมหารือกับ ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยา รวมจำนวน ๒๕ คน เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย สำหรับกำหนดแนวทางความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการข้อมูลด้านภูมิอากาศ (Climate service) รวมถึงประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate risk assessment) ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและ สผ.

ในการหารือครั้งนี้ ได้เห็นชอบที่จะดำเนินการร่วมกันโดยกำหนดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และกำหนดแผนการดำเนินงานระยะ ๕ ปี ร่วมกันระหว่าง สผ. และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้การดำเนินงานของทั้ง ๒ หน่วยงานมีความสอดคล้องกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมี GIZ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้ง ๒ หน่วยงาน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis