การลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก(Declaration on N2O Mitigation in Nitric Acid production)

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในการผลิตกรดไนตริก (Declaration on N2O Mitigation in Nitric Acid production) และส่งมอบปฎิญญาดังกล่าวแก่ Ms. Svenja Schulze รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อหาแสดงความตั้งใจในการช่วยลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกของโลก โดยมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส เนื่องจากก๊าซไนตรัสออกไซด์มีค่าศักยภาพในการทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ถึง ๒๖๕ เท่า ทั้งนี้ การลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ที่เกิดจากการผลิตกรดไนตริกนั้น สามารถจัดการได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ำ มีเทคโนโลยีที่รองรับการดำเนินการดังกล่าวและสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายในสถานประกอบการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งปฏิญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่ม Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) Initiative ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ได้ประกาศในการประชุม COP 21 เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยประเทศที่เข้าร่วมนี้จะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือทางเทคนิคและการเงินแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีความสนใจในการติดตั้งเทคโนโลยีลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ค.ศ. ๒๐๒๓)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort