การประชุม กข.สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กข.สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ เลขานุการกรม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และกรรมการจากกอง กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. และการสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นมาเล้ว ซึ่งการสมัครเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สผ. จะต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนรวม คือต้องไม่น้อยกว่า ๒๔๐ คะแนน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort