การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ ในการบูรณาการข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใน สผ. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในคณะกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ระดมความเห็น สำหรับใช้ประเมินสถานภาพและวิเคราะห์ความต้องการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาและบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของหน่วยงานภายใน สผ. และเพื่อรับฟังความเห็นในการกำหนดโจทย์และทิศทางการพัฒนาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และใช้ประกอบการบูรณาการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายใน สผ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort