การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมด้วย นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพิจารณายกเลิกการสมทบเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ในกรณีของค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย และการพิจารณายกเว้นการกำหนดอัตราค่าบริการโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย ซึ่งจากผลการประชุมหารือดังกล่าว สผ. จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort