การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แพ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม หารือร่วมกับ นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ จากกรมควบคุมมลพิษ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือในการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระเพื่อรับทราบความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีเรื่องเพื่อพิจารณาขอหารือที่ประชุม กรณีการขอทบทวนอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๑๔ พื้นที่ คือ ทม.ตราด ทม.สะเดา ทต.เชียงยืน ทม.มหาสารคาม ทม.สุโขทัยธานี ทน.ยะลา ทม.วารินชำราบ ทม.ศรีสะเกษ ทม.บ้านพรุ ทม.ยโสธร ทน.แม่สอด ทต.บางคล้า ทต.เมืองแกลง และ ทม.เสนา รวมถึงการกำหนดอัตราค่าบริการระบบกำจัดของเสียรวม ระบบกำจัดของเสียอันตราย และบำบัดน้ำเสียรวมของทางราชการ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort