การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงาน Asia-Pacific Integrated Assessment (AIM) ของประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคตและนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการที่จะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ NDC ของประเทศไทยในฉบับถัดไป และยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการเสวนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นของประเทศไทยในประเด็นการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทต่างๆ ของประเทศ โดยการประชมครั้งนี้มีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort