การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติตามร่างเดิม จำนวน ๗ มาตรา โดยไม่มีข้อแก้ไข (วาระ ๒) จำนวน ๕๑๗ เสียง และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๕๑๙ เสียง (วาระ ๓)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort