การประชุมระดมสมอง ภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นประธานในการประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมี ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ และ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงลึก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อหารือและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผ่าน Video Conference เกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดท่าทีการเจรจาในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรูปแบบของข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดทำระบบสารสนเทศฯ รวมถึง คำแนะนำเรื่องแหล่งสืบค้นฐานข้อมูล และคำแนะนำเรื่องแหล่งข้อมูลในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงาน ตลอดจนการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนในคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมอนุสัญญาฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort