การประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน เป็นเลขานุการ และนายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกับผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ ๕๐ คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกับ ร่าง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่อง ๑) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ๓) ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และกรอบอัตรากำลัง และให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort