การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสาน การจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

     คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินซากอาคาร สผ. จากกรมธนารักษ์ ข้อมูลการสำรวจสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ ๒) รวมถึงสรุปประเด็นข้อร้องเรียนงานก่อสร้าง ของอาคารกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรื้อ และการก่อสร้าง อาคาร สผ. และการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร สผ. และโดยรอบ สผ. ได้รับทราบและการเชิญผู้ร้องเรียนงานก่อสร้างอาคารของกระทรวงการคลัง เพื่อให้ข้อคิดเห็น ต่อการก่อสร้างอาคาร สผ.
ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่วางแผนและเตรียมการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนก่อนและระหว่างรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ อาคาร สผ. และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน รับฟังความคิดเห็น หรือข้อห่วงกังวลของประชาชน ที่อยู่อาศัยโดยรอบอาคาร สผ.เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและจัดเตรียมมาตรการป้องกันฯ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort