การประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการ กพร. ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้กองและกลุ่มอิสระ เสนอมาตรการ /โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและจัดทำคู่มือฯ เสนอต่อเลขาธิการ สผ. พิจารณาลงนามและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ สผ. รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้กองและกลุ่มอิสระ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ /โครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร. เพื่อจัดทำสรุปรายงานผล และเสนอคณะทำงานฯ ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort istanbul escort izmir escort