การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)ในฐานะหน่วยประสานงานกลางฝ่ายไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางฝ่ายเยอรมนี จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคาร สผ.  โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการการ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑.) ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน TGCP ในปี ๒๕๖๒ และ ๒.) ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานร่วมดำเนินงานหลักของแผนงาน TGCP นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนการดำเนินงานของแผนงาน TGCP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort